Vedeni soukromych skol a instituci

Povinnost vést evidenci prostřednictvím elektronického zařízení v podstatě v pokladně v roce 2000 a sedmnáct se bude vztahovat na všechny podnikatele provozující finanční kampaň a nabízející své tiché služby také subjektům bez registrované finanční činnosti i pro zemědělce s paušální sazbou. Novinky ve fiskálních měnách se začínají postupně otevírat.

V roce dva tisíce a patnáct zákonodárce zrušil osvobození ekonomických subjektů od povinnosti vést elektronickou evidenci subjektů, mezi nimiž zaznamenal hrubé porušení ustanovení. Tato porušení se týkala zejména podhodnocení skutečného obratu v názvu kampaně tak, aby se vešly do limitu dvaceti tisíc obratu, kdy nebyla povinnost vést záznamy o zboží a službách pomocí pokladní pokladny a prostřednictvím ní vydávat potvrzení. Podle ministerstva financí byly průmyslovými odvětvími, které tento standard přestupků nejčastěji uznávaly, metody vozidel, diagnostické stanice vozidel, lékaři, zubaři, kadeřníci a jídelny vyrobené na území vzdělávacích institucí a řízené těmito institucemi. Zákonodárce rovněž tvrdí, že zaznamenávání obratu od všech hospodářských subjektů nabízejících služby pro situaci spotřebitelů bez registrované obchodní činnosti a pro zemědělce s paušální sazbou bude zjevným krokem ke zvýšení transparentnosti a konkurenceschopnosti na náměstí a navíc umožní snadnější a lehčí vymáhání jejich práv před spotřebitelským soudem. Podle článku 4 uvedeného nařízení byly instituce poskytující služby pro výměnu pneumatik, zkušenosti a technické kontroly, jakož i daňoví poradci, kadeřníci a kosmetologové povinni okamžitě nainstalovat pokladnu 1. ledna 2000. Ve druhém případě mají podnikatelé, na něž se nevztahují zvláštní předpisy, čas na zřízení pokladny dva měsíce od překročení limitu dvaceti tisíc zlotých.