Proces skoleni organizace

Technická dokumentace je poslední vybavení dokumentů, plánů, výkresů nebo stejných technických výpočtů, které obsahují informace potřebné k implementaci konkrétního produktu. Technická dokumentace lze obecně rozdělit do jiných tematických částí:

investiční dokumentace, tj. data potřebná k dokončení dané investice,technologická dokumentace, tj. data potřebná k dokončení montáže a obrábění, tj. celý technologický proces,projektová dokumentace, tj. návrhy stavebních objektů nebo jejich množství,vědeckou a technickou dokumentaci, pak je zde příprava na výzkum.

Man Pride

Tato vzorová dokumentace existuje pro dvě osoby:

matrice, tj. výkresy připravené na technických listech,archivní kopie, tj. sada všech čitelných výtisků.

Překlad technické dokumentace provádí překladatelé, kteří jsou kromě skvělých jazykových znalostí také odborníky v daném technickém odvětví, což zajišťuje nejen dobrý překlad z dobrého do posledního jazyka, ale také poskytuje správnou terminologii, která chrání příjemce služby před možnými chybami v překladu, která takže pravděpodobně budou důsledky důležité ze správného a technického hlediska.

Pokud si objednáme překlad technické dokumentace, vyžadujeme, abyste věnovali pozornost překladatelské kompetenci. Na to nežije žena, která zná pouze cizí jazyk. Technický překladatel vyžaduje žena, která má také rozsáhlé znalosti daného technického odvětví, takže není ani zdaleka potřeba pomoci specializovaných překladatelských společností. Kromě toho je třeba poznamenat, že technická dokumentace, tedy nejen text, ale také grafy, plány a rozvržení, by proto měl dobrý překladatel technické dokumentace nabídnout a přizpůsobit data map novým jazykům, aby byla zajištěna maximální čitelnost (jedná se o poslední službu tzv. Lámání a vytváření textu.

Souhrnně bychom chtěli počítat s vědomím, že ne všichni lidé, kteří dobře ovládají cizí jazyk a mají překlad, budou na konci schopni připravit technický překlad. Proto je třeba hledat překladatelskou společnost specializující se pouze na technické překlady, díky níž budeme mít záruku, že důležitý dokument bude přeložen do odpovědného a jednoduchého typu.