Povinnosti rodicu vuci dospelemu diteti

Směrnice ATEX je materiál, jehož prvořadým účelem je ochrana nebezpečných oblastí před výbuchem. Tato zásada platí pro všechna ochranná zařízení a systémy, které, pokud jsou rovné nebo nízké, mohou způsobit výbuch metanového nebo uhelného prachu. Tato směrnice vytváří důležité místo například pro doly, kde existuje velmi vysoké riziko výbuchu.

Tento materiál reguluje atexové požadavky jako diskutovaná zařízení. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o obecné požadavky, které lze vyvinout s jinými materiály. Je však třeba si uvědomit, že podrobné požadavky se v žádném případě nemohou lišit od informací.Nápoj z požadavků atexu spočívá v tom, že je třeba zkontrolovat a označit zařízení nebo ochranný systém, zda splňují bezpečnostní požadavky. Tuto kontrolu provádí oznamovací orgán a veškeré vybavení by mělo být opatřeno značkou CE, která by měla být čitelná pro všechny. Označení CE má zajistit bezpečnost při používání, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.Zařízení a ochranné metody by navíc měly být opatřeny značením Ex - tj. Specializovaným značením pro ochranu proti výbuchu.Zařízení i ochranné styly, které budou / budou pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu metanu nebo uhlí, by měly být prováděny společně s technickou vědou. Jsou uvedeny na platformě pro analýzu možného poškození během provozu. Stejně tak musí být vytvořeny každý den i komponenty.Zařízení, ochranné systémy, součásti, součásti by měly být vyrobeny z takových materiálů, které nemůžu žádným způsobem přidat k zapalování. To znamená, že nemohou být hořlaví, a venku nemohou vstoupit do chemické reakce s výbušnou atmosférou. To dokazuje, že nemohou žádným způsobem ovlivnit bezpečnost výbuchu nevhodným způsobem. Musí být zdravé pro korozi, vnější vzhled, elektřinu, mechanickou pevnost a účinky teploty.Na konci směrnice ATEX jsou všichni nemocní a stojí za to jíst a lidské zdraví.