Pokladny radom

Překladatelé obvykle překládají projevy z jiného jazyka do jejich rodného jazyka, a přestože jsou z nich vybraní, rozumějí druhému jazyku natolik dobře, aby dokázali překládat ze svého rodného jazyka. Někdy se během větších konferencí nebo obchodních jednání může stát, že překladatelé nepředstavují všechny potřebné jazykové kombinace. v jazyce čitelném pro ostatní účastníky akce. Je to stejná technika běžně označovaná jako štafeta, tj. Nepřímý překlad jiným cizím jazykem.

Pod pojmem pivot se rozumí překladatel, který se tohoto postupu účastní a který překládá článek pro nové překladatele do jazyka srozumitelného pro jiné simultánní překladatele. Tito překladatelé mají marketingová práva známá jako retour, a tedy i výuka rodného jazyka pro aktuální aktivní jazyk. Pokud méně oblíbený jazyk jako pasivní mluví pouze jeden nebo dva překladatelé, překládají z diskutovaného jazyka do domácího aktivního stylu, který je pak jako pivotní pro jiné překladatele z jiných kabin. Díky použití nepřímých překladatelských technik jsou možné konference s omezeným počtem jazykových kombinací a šetří finanční prostředky.

https://big-br.eu/cz/

Nevýhodou metody přenosu je zvýšené riziko, že dojde k chybě v tréninku s vlastním překladem, a významný rozdíl v období mezi řečí mluvčího a okamžikem, kdy zákazníci slyší konečný překlad. Specialisté z překladatelských kanceláří v hlavním městě si uvědomují, že určitě existuje obzvláště obtížné, zejména když řečník během řeči něco specifikuje nebo představuje. Ten poslední má také nezamýšlený komický efekt ve formě, kdy polovina publika odmění potlesk s řečníkem, protože již slyšeli konec projevu, změna oproti jiné části publika dělá totéž, ale pouze se zpožděním způsobeným pozdějším poslechem překladu v našem stylu.