Pokladna pro koho

Pro všechny podnikatele bude dříve nebo později existovat bod, kdy bude muset získat soukromou společnost fiskální částku. V tuto chvíli však tato skutečnost následuje, nebo je připravena okamžitě jít?Ne, měl by ji nainstalovat jako první. Instalace pokladny není tak velká, myslím si, že po přečtení tohoto textu si to poradí sám.

S čím přesně musíte začít?První fází je samozřejmě nákup termální pokladny posnet. Přesně to uděláme o 3-5 týdnů dříve, umožní nám to seznámit se přímo s aktuálním zařízením a jeho daty. Čas, který strávíme školením s částkou nefiskálním způsobem, nám pomůže rezervovat mnohem později a ušetřit mnoho nervů, nemluvě o nervech našich klientů.Pokud jsme obeznámeni s polskou pokladnou, měli bychom to oznámit příslušnému finančnímu úřadu jeden den před plánovaným zdaněním hotovosti.Všimněte si tak mocného, ​​takže pište ručně.Po zadání takového výpisu by měl být zahájen fiskální modul. Můžete to udělat dříve, ale s poslední akcí nemůžeme přijít pozdě.Tato služba provozuje autorizovanou službu pokladny. Během servisu vyplní servisní technik také servisní knížku, kromě níž je pokladna zapečetěna olověnou pečetí s bodem servisního technika.Po zahájení fiskálního modulu by měl být nejpozději v sedmidenním procesu připraven další materiál a předložen místnímu finančnímu úřadu. Jedná se o formulář „Oznámení poplatníka o instalaci pokladny“. Tento dokument poskytuje servisní technik zdarma během fiskálního období. Na papíře zadejte všechny údaje o vaší společnosti a registrační pokladně - její sériové číslo, jedinečné, uveďte místo instalace a datum fiskální povinnosti.Stojí za to, že odpovědnost za předložení takového dokumentu nese daňový poplatník. Získanou kopii dokumentu doporučujeme a uschováme.Po „fiskalizaci“ pokladny vydá finanční úřad třetí číslo - registrační číslo. Číslo uvedené na pokladně v trvalé formě, například vodotěsným značkovačem. Kromě toho je zapsána do servisní knížky v příslušném poli, které se obvykle přijímá při předkládání dokladů o fiskalizaci finančnímu úřadu, někdy je lze jen zřídka zaslat dopisem.Vaše práce, dokončená službou, je velmi důležitá. Povinností každého občana je jeho skladování ve smyslu používání pokladny.