Pokladna elzab k10

Dr Farin ManDr Farin Man Dr Farin Man Způsob, jak štíhlou postavu a zdravý život bez nadváhy!

Na začátku stojí za to doplnit, co se týká obsluhy pokladen: fiskalizace pokladny, nezbytné technické kontroly, veškeré opravy zapsané během záruky a po uplynutí záruky, jakož i nezbytná údržba. Technik registrační pokladny navíc platí za zápisy do servisní knížky a oznamuje fiskalizaci pokladny finančnímu úřadu.

Registrační pokladny Tarnów svým uživatelům prodávají další služby: školení v používání registračních pokladen, jakož i pomoc při pohodlném programování obchodních názvů a sazeb PTU.

V rámci nezbytných technických kontrol provádí servisní technik následující akce:- posuzuje stav pečetních pokladen a jejich souhlas s zápisy do servisní knížky a servisní dokumentace,- zkontroluje program pokladny, jeho možnosti, souhlas s nápisy v knize pokladny a v dokumentaci webových stránek,- kontroluje správné fungování pokladny, zejména pokud jde o vydávání daňových dokladů,- hodnotí stav pokladny, fiskální paměti, základní desky a fiskálního modulu, pokud jde o soulad se seznamy staveb,- kontroluje správnou funkci displeje pro spotřebitele,- zapíše výsledek kontroly včetně rezervací na servisní pozici.

Svátek1. Je nutné provést nezbytnou technickou kontrolu a poté, co uživatel registrační pokladny pozastavil naši roli, tj. Z neznámého důvodu zastavil zaznamenávání pohybů fiskální částky, ale nezaregistroval pokladnu.2. Během technického přezkumu se zachází se všemi strukturálními segmenty pokladny, které jsou odpovědné za zaznamenávání pohybů a které nesprávné operace by mohly mít vliv na krátký výpočet daní. Během sledovaného období tedy servisní technik nehledá poruchy, které řídí fungování pokladny, ani nekontroluje, ani nové faktory zařízení, např. Mechanismus odpovědný za tisk, napájení - dobře nefunguje. Uživatel může samozřejmě požádat servisního technika, aby zkontroloval stav pokladny a komunikaci poškozených prvků, ale budou to práce mimo technickou kontrolu.