Odpraseni v prumyslu

Směrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní akt, který je odstraněn jak pro zařízení, tak pro řídicí systémy. Diskutovaná zařízení jsou věnována hlavně jejich propojení v prostorech s nebezpečím výbuchu metanu nebo uhelného prachu. Aktuální informace jsou dokumentem Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994.

https://puro-salin.eu/cz/

Přestože byla ve svém vlastním právním řádu seznámena podle nařízení ministra hospodářství ze dne 22.12.2005. OJ Č. 263, položka 2203 Hlavním účelem informací je především sblížit právní předpisy členských států, které používají zařízení a ochranné systémy uváděné do provozu v blízkosti metanu nebo uhelného prachu, u nichž existuje nebezpečí výbuchu. Směrnice se však vztahuje na zařízení a navíc na ochranné systémy uváděné do provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu. Současně je třeba poznamenat, že princip diskutovaný společně platí pro bezpečnostní, ovládací a regulační zařízení. Tato zařízení se ukládají do místa určení mimo diskutované zóny, které však směřují k jistotě zařízení a metod ochrany dat do místa určení v oblastech ohrožených výbuchem.Uplatňování směrnice ATEX je vyloučeno. Tyto informace nejsou poskytovány mimo jiné pro léčivé přípravky používané ve zdravotnickém prostředí. Není kombinován s přídavným zařízením pro domácí použití, osobními ochrannými prostředky, loděmi a dopravními prostředky.Tento právní akt Evropské unie má podrobné požadavky, které jsou stanoveny v jedné normě. Kromě toho klasifikuje potenciálně výbušné sféry, které jsou uvedeny v příloze č. Také k vůli 1999/92 / ES ATEX137 ze dne 16.12.1999 „O nízkých požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců potenciálně exponovaných při čtení v oddílech s výbušným obsahem“.Nástroje a ochranné styly mohou být předmětem jiných směrnic o různých aspektech, které stále zajišťují označení CE. Tento znak by měl být viditelný, jasný a trvalý.Stávající směrnice bude nahrazena novou směrnicí ATEX 2014/34 / EU. Bránit se je 20. dubna 2016.