Nebezpeci pozaru na miste

Ve velmi mnoha průmyslových odvětvích existuje značné riziko požáru. Mluvíme zde nejen o práci s palivem, energií, barvou, ale také o výrobě cukru nebo mouky. Látky, které se mohou vyskytovat v přítomnosti par, plynů, kapalin, vláken nebo aerosolů ve spojení se vzduchem nebo s jinými látkami, mohou také spolu navzájem explozivně hovořit.

Existuje tedy řada právních aktů, jejichž hlavní prioritou je prevence požárů. Hovořím zde především o zákonu ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 v historii minimálních požadavků na důvěru a hygienu práce souvisejících s možností výskytu výbušné atmosféry v pozadí. Tento právní akt se primárně snaží zabránit vytváření jakékoli výbušné atmosféry. Navíc počítá s plánem, jak zabránit zapálení a snížit účinek výbuchu.Systémy odolné proti výbuchu, tj. Celý systém odolný proti výbuchu, je mnoho faktorů. Když už mluvíme o pojištění v diskutovaném systému, měli bychom nejprve zmínit membrány pro odlehčení výbuchu, systémy potlačení výbuchu a izolační systémy výbuchu.Membrány jsou zařízení, která pomáhají průmyslovým zařízením. Jejich účelem je především pomáhat filtrům, mlýnám, tankům, třídičům, drtičům nebo cyklónům.A systémy potlačení výbuchu jdou k odstranění vysokého tlaku v době exploze. Pro plán potlačení jsou vyráběny optické a tlakové senzory, řídicí jednotky, válce HRD a trysky z nerezové oceli.Počáteční izolační systém je styl, jehož základním cílem je především minimalizovat účinky exploze. Jedná se o nástroje, jako jsou zpětné ventily, rychle působící šoupátka, komíny odolné proti výbuchu a uzavírací ventily.Mějte na paměti, že systémy odolné proti výbuchu jsou nápoje s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.