Gastronomie gastronomie

Pojem anglický koučing (znamená training je název interaktivního tréninkového procesu, který probíhá prostřednictvím technik spojených s psychologickými obory. Tento styl vzdělávání zaměstnanců spočívá v provádění rozhodovacího procesu v podobě reagování na jejich profesní potřeby, což jednotlivým osobám nebo podnikům umožňuje dynamizovat tempo rozvoje a umožňuje zlepšit fungování společnosti. např. v pohybu s jejich obchodem, kariérním rozvojem a dodatečně analyzují problémy týkající se mezilidských vztahů s různými zaměstnanci.

Naturalisan

Profesionální koučování umožňuje klientům dělat chytřejší rozhodnutí, více obsáhnout jejich přirozené predispozice, specifikovat jejich cíle a zaměřit se na optimalizaci činností vedoucích k jejich přijetí. Koučování je proces sebezdokonalování, jehož nejdůležitějším cílem je zvýšit důvěru klienta a ukázat podporu při pomalém vytváření zamýšlených nových produktů na základě jeho osobních závěrů a intelektuálních programů. Další části uvedené v cvičeních pro zaměstnance v koučování jsou:

koučování je zcela dobrovolné školení;kouč není vhodné poskytovat klientovi žádné směrnice;neučí lidi, pouze je zlepšuje v procesu vzájemného poznávání;je vytvářen na základě otázek a stimuluje myšlení;musí existovat atmosféra úcty a přijímání názorů zákazníků;cílem je zaměřit se na konkrétní změny.