Bezpecnostni system esp

Běžící stroj představuje hrozbu pro osobu, která jej dává, ocenit obyvatele, který na něm pracuje. Z tohoto důvodu bylo nutné v organizacích instalovat bezpečnostní prvky při zachování výrobní kapacity. Bezpečnostní podsestavy a systémy používají především průmyslové závody s dalšími penězi k zabezpečení strojů a výrobních linek, výrobců strojů a dodavatelů výrobních linek.

V Polsku je dokumentem upravujícím tento formulář „Nařízení ministra hospodářství ze dne 30. října 2002 o minimálních požadavcích na důvěru a hygienickou praxi v oblasti používání strojů lidmi při práci“ (zákon č. 191, položka 1596, ve znění pozdějších předpisů. , Právní předpisy a zákony stanoví, že stroj by měl být vybaven alespoň jedním nástrojem pro nouzové zastavení, který eliminuje nebo se vyhne výslednému nebezpečí. Výjimkou jsou stroje, u nichž bezpečnostní spínač nesnižuje riziko, protože ve fázi zastavení nedojde k prestiži a nebrání nebezpečí. Nejoblíbenější spínače jsou: bezpečnostní spínače a elektromagnetické zámky v organizacích a technologických dobách, koncové spínače s bezpečnostním depozitem v potravinářském a farmaceutickém průmyslu (vysoký výkon a odolnost vůči důležitým provozním podmínkám, magnetické spínače důvěry a kódované spínače, nožní spínače. Bezpečnostní spínač by měl být instalován v extrémní a přístupné místnosti (v krytech šachty nebo dveřích, měl by být označen rozpoznatelným typem (červená klika na žlutém pozadí, aby mohlo dojít k chování stroje co nejdříve. Zastavení stroje je především o předcházení nehodám, snížení následků nehody a předcházení poškození stroje, když je špatná chůze.